Bij Consulere BV streven we naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over onze diensten, dan horen wij dat graag. Uw feedback is waardevol en helpt ons onze service te verbeteren. Hieronder vindt u de procedure die wij hanteren voor de behandeling van klachten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht op de volgende manieren bij ons indienen:

1. Schriftelijk:

Stuur uw klacht per post naar:

Consulere BV

Afdeling Klachten

Rietbaan 2

2908 LP Capellen aan den IJssel

2. E-mail:

Stuur uw klacht per e-mail naar: klachten@consulerebv.nl

3. Telefonisch:

U kunt ons ook bellen op: 010-2613180

Wat moet uw klacht bevatten?

Om uw klacht zo snel en goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u om de volgende informatie te vermelden:

• Uw naam, adres en contactgegevens.

• Een duidelijke omschrijving van uw klacht.

• De datum en tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond.

• Eventuele relevante documenten of correspondentie.

Bevestiging van ontvangst

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen vijf werkdagen een bevestiging van ons. In deze bevestiging staat hoe uw klacht verder wordt behandeld en bij wie u terecht kunt voor vragen.

Behandeling van de klacht

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, behandeld door een van onze klachtenfunctionarissen. Indien er meer tijd nodig is voor onderzoek, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld, met vermelding van de reden en de nieuwe termijn waarbinnen u een antwoord kunt verwachten.

Oplossing en terugkoppeling

Wij streven ernaar om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U ontvangt schriftelijk of per e-mail een gemotiveerde reactie op uw klacht. Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u dit kenbaar maken en zullen wij in overleg treden voor een passende oplossing.

Externe geschillencommissie

Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe en onafhankelijke geschillencommissie. Informatie hierover vindt u in onze reactie op uw klacht of kunt u opvragen bij onze klantenservice.

Verbetering van onze diensten

Wij nemen alle klachten serieus en zien deze als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Uw klacht wordt geregistreerd en periodiek geanalyseerd om structurele verbeteringen door te voeren.

Contactgegevens

Voor vragen over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Telefoonnummer: +3110 261 31 80

E-mailadres: info@consulerebv.nl

Wij danken u voor uw feedback en vertrouwen op een goede afhandeling van uw klacht.